logo

Plyn

 • výchozí revize, včetně tlakových zkoušek, zpracování technické dokumentace pro vydání stanoviska plynárenské společnosti
 • provozní revize, kontroly, a zkoušky spotřebičů a plynovodů
 • provádění odborných prohlídek NTL kotelen podle vyhl. 91/1993 Sb.
 • vypracování harmonogramu revizí, kontrola zkoušek OPZ, včetně jeho dodržování
 • školení topičů NTL kotelen (plynových, LTO, pevná paliva)
 • školení obsluh plynových zařízení, plynovodů
 • zpracování průvodní technické dokumentace, revizní knihy, místní provozní řády
 • zajištění odstranění závad zjištěných revizí
 • stavební dozor při výstavbě nových zařízení (např. plynovodů, kotelen apod.)
 • zajišťování projekční činnosti, spolupráce s instalatérskými a topenářskými firmami
 • úzká spolupráce s techniky bezpečnosti práce TIČR, ČÚBP
 • obytná auta, karavany
 • čistírny odpadních vod
 • PB hospodářství

nově pro Vás zajišťujeme vlastní nejmodernější měřící technikou tato povinná měření v souvislosti s aktualizovanou TPG 704 01 :

 • koncentrace CO ve spalinách
 • koncentrace CO v ovzduší v místě instalace spotřebiče
 • měření tahu komína
 • měření teploty spalin

 

© 2017 Weishaupt TK

Pulečný 85,Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02, Tel./Fax: +420 483 388 157, mobil: +420 607 855 920, +420 721 449 656

E-mail: weishaupt@weishaupt.cz