logo

Bezpečnost práce

 • vyhledávání rizik a jejich eliminace
 • plnění úkolů bezpečnostního technika
 • školení vedoucích zaměstnanců
 • dodávání bezpečnostních tabulek
 • bezpečnostní školení řidičů (referenti)
 • vypracování dokumentace bezpečnosti práce a její aktualizace
 • vypracování seznamu OOPP dle hodnocení rizik a stávajících platných předpisů
 • vypracování provozních a bezpečnostních předpisů
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti
 • posouzení pracovního prostředí v závislosti na provozované činnosti
 • pravidelné prohlídky pracovišť
 • zhodnocení objektu a technologii z hlediska bezpečnosti práce
 • řešení problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání dle stávajících předpisů
 • akreditované kurzy a školení bezpečnosti práce vybraných profesí externím střediskem vzdělávání
 • provádění, popřípadě zajišťování revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení
 • účast a spolupráce při kontrole státních orgánů

© 2017 Weishaupt TK

Pulečný 85,Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02, Tel./Fax: +420 483 388 157, mobil: +420 607 855 920, +420 721 449 656

E-mail: weishaupt@weishaupt.cz